ساعت ارتباط برای کسانی است که خواهان دریافت انرژی ریکی (انرزی کیهانی) از راه دور، هر روز سر ساعت خاصی هستند. در واقع شما باید از قبل با یکی از اساتید ریکی سایت همسو و یا حتی کسانی که ریکی 3 را گذرانده اند هماهنگ کرده باشید تا هر روز سر ساعت خاصی برای شما انرژی بفرستند. و یا به بیان بهتر شما را با روش خاصی که ساعت ارتباط  نام دارد، وصل کنند تا در همان زمان انرژی خوبی دریافت کنید.

 

 یادتان باشد که این شمایید که باید با انجام مداوم ساعت ارتباط (تقریبا بیشتر روزهای هفته)، این اتصال را حفظ کنید و انرژی خوبی دریافت کنید.

 انرژی که شما در ساعت ارتباط دریافت می کنید مانند این است که کسی از نزدیک به شما انرژی دهد. در واقع فقط باید دریافت کننده باشید و کار بسیار راحتی پیش رو دارید.

 انرژی ساعت ارتباط تاثیرات متعادل کننده بر هاله و چاکراهای شما دارد. نتیجه این تعادل ، آرام آرام در جنبه احساسات، افکار و حتی حس های جسمی تان دیده خواهد شد. لازم است که حداقل دو هفته آن را انجام دهید و بعد تصمیم بگیرید که ادامه دهید یا نه. زیرا بعد از دو هفته تمرین مداوم، تاثیرات کلی آن را در خود خواهید دید. شاید اولین تاثیر آن آرامش و حس خوب خواهد بود.

 

نحوه انجام ساعت ارتباط:

 راس ساعت مقرر شده که با یک استاد ریکی و ... هماهنگ کرده اید، می توانید در یکی از سه وضعیت زیر قرار گیرید:

 1-     روی صندلی بنشینید

 2-     روی زمین بنشینید و پاها را دراز کنید، پشت تان به جایی تکیه داده باشد.

 3-     دراز بکشید.

 فقط باید توجه کنید که در هر سه وضعیت گفته شده، پاها نباید روی هم انداخته باشند، در واقع پاها باید جدا از هم و راحت باشند تا تخلیه انرژی در پاها درست انجام شود. همچنین در هر سه وضعیت، دست ها نیز طوری باشد که کف دست ها رو به بالا باشد و دست ها در هم قفل هم نباشند.

 بعد از قرار گرفتن در یکی از وضعیت های فوق، چشم ها را می بندید.

 توجه خود را به بدن دهید تا کل بدن راحت و وانهاده باشد. سپس به حس هایی که از بدن و درون خود دارید توجه کنید. میدان انرژی شما از درون جسم تا کمی بیرون آن ادامه دارد. همین که به حس های درونی تان توجه می کنید در واقع از میدان انرژی تان نیز آگاه می شوید.

 حال فقط پذیرا باشید. پذیرای انرژی ظریف کیهانی که قرار است برای تان فرستاده شود. در صورت تمایل می توانید نور ظریفی را تجسم کنید که بر کل هاله شما می تابد.

 از کوچکترین حس های درونی آگاه باشید و هر تغییر حسی ظریف و کوچکی را توجه کنید.

 در نهایت بعد از یک ربع تا بیست دقیقه می توانید از این وضعیت خارج شوید.

 دست ها را با صابون بشویید.

 (اگر روزی بود که یک ربع هم وقت نداشتید، حتی شده چند دقیقه این کار را انجام دهید)

 

تاکید: یادتان باشد که برای انجام ساعت ارتباط باید از قبل با یک استاد ریکی سایت همسو و یا کسی که ریکی 3 گذرانده هماهنگ کرده باشید.