نوعی دیگر:

این آموزش فقط غیر حضوری برگزار می شود.

از این پس هر جای ایران یا دنیا زندگی کنید می توانید از دوره های آموزشی سایت همسو و اساتید همزبان تان بهره مند شوید. زبان مادری بهترین زبان برای درک مفاهیم عمیق خودشناسی و هستی شناسی است.نوعی دیگر

یکی از خدمات جذاب و کاربردی سایت همسو، برگزاری کلاس های " نوعی دیگر" در فضای مجازی است. این کلاس در جهت ارائه راه کارهای مراقبه گون و عملی برای مسایل مهم زندگی مان و واکنش ما به این مسایل است تا بتوانیم در اقتدار درونی مستقر شده و سپس دست به عمل زنیم. در این صورت می توانیم از استرس و نگرانی و احوالات ناخوشایندی که ما را ضعیف و بی انرژی می گرداند رها شده و توانمند عمل کنیم  و همچنین از انرژی های طبیعت در جهت حمایت از خودمان کمک گیریم.

 

ادامه مطلب: نوعی دیگر