دوره های ریکیدوره اول: 

در این دوره شما از استاد خود همسویی ریكی را دریافت می­كنید. این همسویی به شما توانایی دریافت و انتقال ریكی را می­دهد و شما را تحت حفاظت­های لازم در برابر انرژی­های غیر طبیعی قرار می­دهد.

تمرین­های این دوره کمک می­کند به:

پاکسازی بدن انرژی و انسدادها.

لمس بدن انرژی خود و دیگران.

تشخیص بلوکه­ های انرژی.

افزایش نیروی حیاتی و سیستم ایمنی بدن.

 

ادامه مطلب: دوره های ریکی

ریکی

R  e  i  k  i

این آموزش هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری برگزار می شود.

انرژی کیهانی نعمتی است بی­کران. برای سرشاری از آن  کافی است بتوانید به آن گشوده شوید. با گشودگی به انرژی کیهانی، زندگی شما در روند طبیعی و سرور بخش جریان می­یابد.

  ریکی یک تکنیک ژاپنی برای کاهش استرس، تجربه وانهادگی و سلامت میدان انرژی فردی است. تجربه تعادل یابی با ریکی از طریق دریافت انرژی کیهانی و انتقال آن با دست به نقاط بدن است. انرژی کیهانی  که به درون ما جاری می­شود دلیلی بر زنده بودن و نیروی تحرک جسم ما است. اگر انرژی حیاتی جسم کاهش یابد، ما گرایش به بیماری و  تجربه استرس خواهیم داشت. اگر انرژی حیاتی جسم بالا و کافی باشد، ما قادر به تجربه شاد بودن و سلامتی هستیم. سلامت جسم وابسته به سلامت کالبد انرژی است.

 

ادامه مطلب: ریکی