B i o   E n e زیست انرژیr g y

 

 همه ما علاوه بر بدن فیزیکی دارای انرژی حیاتی نیز هستیم که واسطه بین ذهن و بدن است. در واقع کیفیات ذهنی و نتیجه گیری های آن می تواند موجب  بروز احساسات و نوعی از انرژی در بدن فیزیکی شود. وقتی شما احساس خشم دارید، این خشم در کجای بدن شما قرار دارد؟

 شما ابتدا با تحلیل های ذهنی به این نتیجه می رسید که کسی به شما نارو زده و مثلا حق تان را پایمال کرده است، تا اینجا بدن ذهنی  دست اندر کار است. اما بعد از آن کم کم نوعی انرژی و موج یا همان احساس در درون بدن جریان می یابد که ما به آن خشم می گوییم (که می تواند ترس یا غم و امثال آن هم باشد). این مرحله از تجربه شما مربوط به بدن انرژیایی است. سپس ممکن است این خشم زیاد منجر به یک عکس العمل فیزیکی شود. در این صورت بدن فیزیکی هم درگیرماجرا می شود. درک و شناخت بدن انرژی که واسطه ذهن و جسم است بخش دیگری از آموزش جامع برنگری است که شامل موارد متنوعی می شود:

 

 -   شناخت طبیعت انرژیایی و بخش احساسات ما که سطحی ظریف تر از بدن فیزیکی است می تواند پایگاه دیگری برای ملاقات شعور ارگانیسمی درون و بیرون مان باشد. درک طبیعت بدن انرژی و ساز و کارهای آن و واکنشش به اشتباهات ما نیازی برای خودشناسی و رشد فردی است. بدون توجه به این بدن شاید به راحتی نتوانید از گره های احساسی رها شوید و سپس در کار بر ذهن موفق شوید.

 

-   احساسات منفی: همه ما تمایل داریم تا از احساسات منفی و ناخوشایندی که درون مان را فرا می گیرد رها شویم و امواج خوشایند و امید بخشی را در درون مان جایگزین کنیم. بنابراین بَرنِگری بر بدن انرژی می تواند ما را در این مدیریت آگاهانه به خوبی پیش ببرد. زیرا با برنگری می توانیم از غرق شدن در احساسات جلوگیری کرده و با فاصله ای مناسب احساسات خود را مشاهده کنیم و به آسانی بر آن ها چیره شویم.

 

 -  طبع انرژیایی: طبیعت احساسات و انرژی هر فردی با دیگری متفاوت است و اگر بتوان آن ها را مشاهده نمود و در مسیری طبیعی به کار برد می تواند موجب موفقیت های بیشتری برای شما شود. تاثیرات انرژیایی و احساسی شما بر دیگران شاید با چشم فیزیکی دیده نشود اما زودتر از عمل فیزیکی تان اثر بخش خواهد بود.

 

 -  مراکز انرژی: درک مراکز مهم انرژی (چاکراها) و تفاوت ارتعاش آن ها با هم و تاثیراتشان بر ذهن و روان ما می تواند دریچه ای نو در نگاه ما به زندگی باز کند. هر یک از مراکز انرژی ما ، مدیریت بخش ارزشمندی از زندگی را به عهده دارد. اگر این مراکز در تعادل نباشند نحوه کارکرد نامتعادلشان زندگی را بر ما و اطرافیان ما تلخ خواهد کرد.

 

-   تبادل با دنیای اطراف: لمس ارتباط بدن انرژیایی ما با دنیای اطراف می تواند درک ظریف تری از دنیا به ما دهد. اجزای متنوع طبیعت مانند درختان، گیاهان، حیوانات، کوه، جنگل، خورشید، ماه و ... هر کدام انرژی خاص خود را دارند که می تواند لمس و احساس شود. هر یک از این اجزا میتوانند به نوعی در سلامت و تامین کمبودهای شما کمک کنند. بنابراین شناخت این بدن و ارتباط انرژیایی با دنیای اطراف دریچه ای نو و لذت بخش در زندگی شما خواهد گشود تا با شعور ارگانیسمی همراه شوید و بخش دیگری از وجود خود و دیگران را درک کنید.

 

-   جهت های جغرافیایی هم در دریافت انرژی های طبیعت تاثیر بسیاری دارد. می توان  با شناخت و درک آن نیازهای انرژیایی  را بیشترو کامل تر تامین کرد.