هدف واقعی شما در زندگی آن چیزی نیست که پدر یا مادر یا نزدیکان برای شما در نظر گرفته اند. مگر آن که شما در درون تان کشش بسیار شدیدی برای آن حس کنید و انرژی های تان به آن سو تمایل داشته باشند.

متاسفانه بسیاری از مردم با خواندن کتاب ها و افزایش اطلاعات خود،

شروع به برنامه ریزی برای اهداف خود می کنند. برخی اهداف شان را دقیقا از یک شخص موفق کپی می کنند و یا سعی می کنند تا همان روال همگانی را در پیش بگیرند. در واقع شاید شخص دقیقا خودش نداند که چه می خواهد، اما برای این که فکر کند موفق است و مورد تایید قرار گیرد، اهدافی را از بیرون می پذیرد که حس چندانی نسبت به آن ها ندارد. به همین علت هم نمی تواند تمام نیروی حیاتی خود را در آن جهت راه بیاندازد.

بسیاری از ما نسبت به درون مان غریبه شده ایم. همانقدر که دقیقا نمی توانیم زبان بدن مان را بشنویم که چه غذایی برای مان خوب است و چه بد، به همان نسبت نمی توانیم بشنویم که وجود ما دقیقا در چه جهت و مسیری می خواهد حرکت کند. شاید کمتر از نقشی که برایش آفریده شده ایم خبر دار شویم.

متاسفانه در روش های برنامه ریزی ذهن و موفقیت کارهای زیادی برای ذهن میشود تا کارآیی آن بهتر شود، اما کمتر  به حس های درون و پیامی که از اعماق وجود می آید توجه می شود. زیرا که برای شنیدن ندای درون و حس های دقیق تر باید یاد بگیریم تا کمی ذهن را خاموش کرده و آگاهانه دست از شرطی شدگی ذهن برداریم. برای این کار هم نیاز به تکنیک های خاصی است که در روش های مدیریت ذهن و موفقیت معمولا وجود ندارد.

به هر حال اگر کسی خواهان یک هدف یابی بهتر و سلامت تر در زندگی است تا طعم حقیقی موفقیت را با ذرات وجودش بچشد، و این طعم دائمی و ماندگار باشد، باید بتواند به مشاهده درون و حس های عمیق وجود بپردازد. با این کار نه تنها تمایلات فطری خود را که برای آن به دنیا آمده اید کم کم درک خواهید کرد، بلکه مدیریت بهتری بر ذهن نیز خواهید داشت. از سردرگمی و تقلاهای بیهوده رها شده و راه اصلی را بر می گزینید که راه سعادت و خوشی است.

برای این منظور می توانید به بخش کلاس ها، روش برنگری رفته و با این آموزش آشنا شوید. در این روش هدف اصلی بر مشاهده درون و درک نداهای عمیق وجود است که پنهان است و باید متجلی شود تا هم در ابعاد مادی و اجتماعی و هم ابعاد معنوی موفق شویم.