ریکی هیچ فدراسیون و مرکز اصلی ندارد که تمامی موسسات دیگر زیر نظر آن کار کنند. شاید یکی از دلایل آن گستردگی بیش از حد ریکی و دیگری وفق پیدا کردن آن با ذهنیت جوامع مختلف است. از طرفی این حالت نتیجه هدایت شعور کیهانی است.

ریکی یک روش حسی و شهودی است که اگر زیر محدودیت و قوانین یک سازمان خاص قرار گیرد، شاید  کیفیت روان و پویا بودنش افت کرده و به راحتی در همه جوامع قابل پذیرش نباشد.

  تشکل های بسیاری در دنیا مشغول به آموزش ریکی هستند. برخی از آن ها موسساتی علمی یا پزشکی و برخی شخصی هستند. سازمان هایی که ثبت شده­ اند و فعالیت خود را در کشورهای دیگر نیز گسترش داده­اند خود را مرکز بین­المللی ریکی می­نامند. این مراکز فعالیت بسیاری در گسترش ریکی کرده اند که حائز اهمیت است.

 شمار زیادی از اساتید یا مربیان ریکی هستند که مستقل از هرگونه تشکلی فعالیت می کنند. هر کاربر ریکی و یا مربی ریکی می­تواند بدون وابستگی یا کسب مجوز از این مراکز که خود را بین­المللی می خوانند به فعالیت مفید خود ادامه دهد.

 ریکی یک روش حسی است. بهترین راه برای انتخاب یک استاد این است که به حس درون­تان توجه کنید و نشانه های طبیعت را دریافت کنید. گاهی هماهنگی شما با یک استاد تازه­کار می تواند آن قدر عمیق باشد که تاثیر بی نظیری از آموزش او بگیرید. تاثیری که شاید اساتید قدیمی ریکی نتوانند در شما ایجاد کنند.

 پرتوجویان بسیاری از طریق آموزش های ما (سایت آموزشی همسو) به درجه استادی ریکی رسیده اند. هنگامی که روند آموزش ایشان را تحت نظارت قرار داده ایم، متوجه شدیم که هر کدام طیف متفاوتی از علاقه مندان را وارد راه ریکی کرده اند. هر پرتوجوی جدید بر اساس حس­ عمیق درونی اش، در میان اساتید مختلف جذب استادی می شود که با او احساس هماهنگی بیشتری می کند.

 بنابراین چه استاد و چه شاگرد هر دو باید به نشانه­های طبیعت که از بیرون و درون برای آن­ها آشکار می گردد توجه کنند تا انتخاب عالی تری داشته باشند.