(کانال ریکی شدن)

برای استفاده از انرژی ریکی و اتصال به آن نیاز دارید تا در حضور یک استاد ریکی قرار گرفته و از ایشان همسویی دریافت کنید. این شیوه ای است که اوسویی برای آموزش ریکی در نظر گرفت. بنابراین ریکی را نمی توان فقط با خواندن کتاب یاد گرفت.

 

همسویی همان اتفاقی است که برای اوسویی در کوه کوراما افتاد. او به طور طبیعی در اتصالی قدرتمند با انرژی کیهانی قرار گرفت. حال هنگامی که او به شاگردانش همسویی می­داد واسطه ای می شد تا بدن انرژی شاگرد در یک وضعیت دریافت قدرتمند قرار گرفته و در اتصال با انرژی ریکی قرار گیرد. در واقع استاد تسهیل گر این فرآیند ارزشمند می شود تا در زمان کوتاهی اتفاق بیافتد.

بدون شک تجربه­ای ­که اوسویی در کوه کوراما داشت بسیار شگفت و عمیق تر از تجربه شاگردانی است که تازه به این راه وارد می شوند. زیرا اوسویی در آن زمان تجربه عمیقی از مراقبه را به دست آورده و به ساتوری رسیده بود. این تجربه به هیچ وجه قابل قیاس با تجربه یک شخص تازه کار نیست. اما نکته شگفت این است که نوآموزان ریکی نیز با همان همسویی ابتدایی ریکی، می توانند به راحتی ریکی را دریافت کرده و انتقال دهند. چیزی که اوسویی نیمی از عمر خود را برای یافتن آن سپری کرد.

در کتاب "رهیافت انرژیایی به سلامت" مطلبی کاملا علمی برای توضیح همسویی ارائه شده است. چکیده این مطلب نشان دهنده این است که تالاموس ضربا ­­ساز اصلی الکترومغناطیسی مغز و کل بدن است. تالاموس ضرب آهنگ خود را داراست و امواجی به سراسر بدن می فرستد. اما به تناوب، تولید امواج توسط تالاموس متوقف شده و مکثی صورت می گیرد. در این مکث ، تالاموس می تواند از محیط پیرامون امواجی را دریافت کرده و موجی جدید را از بیرون به درون راه دهد.

گفته می­شود که در زمان همسویی ریکی، مکث  ضربان تالاموس در شاگرد طولان ­تر شده و از این طریق امواج ریکی را که از استاد می تابد به خوبی دریافت می کند. در نتیجه با ضرب آهنگ سلامت و طبیعی ریکی همسو شده و آن را لمس می کند.

البته این توضیح بخش بسیار کوچکی از فرآیند عمیق همسویی را در بر دارد. در آینده ای نه چندان دور با پیشرفت روز به روز علم مدرن، به حتم پرده های بیشتری از راز همسویی برگرفته خواهد شد.

در روش اوسویی، استاد در زمان همسویی دادن به شاگرد از نمادها و اصوات خاصی استفاده می کند و شاگرد را هرچه بیشتر پذیرا می کند. بعد از این تجربه، شاگرد "کانال ریکی" می شود. یعنی می تواند از همان لحظه به بعد، به آسانی ریکی را دریافت کرده و انتقال دهد، بدون آن­که انرژی های شخصی خود را درگیر کند. فردی که کانال ریکی می­شود می­تواند با پذیرش و تسلیم به انرژی کیهانی، واسطه ای در انتقال آن به همه چیز و همه کس باشد.