با سلام خدمت شما عزیزان

درباره ما در عصر ما، روند زندگی انسان بسیار دور از روند طبیعت و الگوهای طبیعی شده است. منظور از طبیعت نه تنها سطح فیزیکی آن، بلکه سطوح ظریف تر طبیعت نیز هست. سطح انرژی و سطح شعور طبیعت که بسیار ظریف تر از جسم است. علاوه بر این که روند غذایی جسم و فعالیت هایش از روند طبیعی دور شده است. انرژی های انسان نیز دیگر در همسویی با انرژی های طبیعت نیست. حتی شعور انسانی ما که حاکم بر اعمال و زندگی مان است نیز، گاهی در خلاف شعور کیهانی عمل می کند. و همین امر موجب شکل گیری مشکلات و اختلال ها در جسم ، احساس و ذهن انسان است.

متاسفانه زندگی های پر تنش و شکل گیری دردهای جسمی و روحی در مردم این زمان، خود نشانه آن است که باید بیش از پیش برای سلامتی همه جانبه کوشید. باید دوباره در تمام سطوح با طبیعت و هستی همسو شد. باید از دانش های مربوطه استقاده کرد تا طعم آرامش و سلامت درونی را چشید.

اساتید سایت همسو با هدف آموزش روش های سلامت، قصد دارند تا به همنوعان خود در راه بازگشت به روند طبیعت یاری رسانند. هدف این اساتید، ارائه آموزش های کهن سلامتی به زبان امروز است. آموزش هایی که توسط خرمندان باستان برای انسان ها طراحی شده تا خود را با الگوی کیهانی تطابق دهند.

تمامی روش های این سایت در جهت تعادل ذهن، احساس و جسم و همچنین در جهت خودسناسی و هستی شناسی به کار گرفته می شوند. همچنین تمامی این روش ها نه مشابه هم، بلکه مکمل هم هستند تا در کل بتوان جنبه های متنوع و اصلی زندگی را به سمت سلامت طبیعی پیش برد

 

سایت آموزشی همسو زیر نظر:


فرزاد ابراهیمی                                                                               نادیا صحت

 دارای مدرک دانشگاهی کشور در زمینه مراقبه                                 دارای مدرک دانشگاهی کشور در زمینه مراقبه

مدرک بین المللی استادی ریکی و کارونا از مرکز ICRT آمریکا            مدرک بین المللی استادی ریکی و کارونا از مرکز ICRT آمریکا       

عضو انجمن جهانی مراکز آموزش­های معنوی                                      عضو انجمن جهانی مراکز آموزش­های معنوی

دارای مدرک استادی ریکی از آکادمی پاراسایکولوژی انگلستان                                                                                                         

درباره ما

درباره ما